Hermes'in rüzgârı

Yunan mitolojisine göre Baş Tanrı Zeus'un (Jüpiter) yağmur perisiyle Maia'nyn evliliğinden Hermes (Yunanca ʽἙρμῆς ) isimli bir bebek doğar. Tanrıların en hızlısıdır. Bir de büyülü değnek taşır. Üstün nitelikleri olan Hermes, efsaneye göre daha bir günlükken ayağa kalkar, beşiğinden çıkar. Merakına bir türlü söz geçiremeyen bu haşarı çocuk, bir kaplumbağanın kabuğunu boşaltır ve lir isimli çalgıyı yaratır. O kadar da sevimlidir ki, işlediği suçlara rağmen Zeus onu cezalandıramaz. Çok hızlı ve rüzgâr gibi hareket etmesi, onu tanrıların habercisi yapar. Haberci Hermes ölülerin ruhlarını yeraltına götürür; çobanlarla, yolunu şaşıran yolculara kılavuzluk eder. Yaşlı Kral Priamos'u Hektor'un ölüsünü almak için Aşil'in barınağına götürende odur. Hermes'in İo efsanesinde de önemli bir görev üstlendiği görülür. Zeus'un karısı Hera, İo adlı bir rahibeyi kıskandığı için onu ineğe dönüştürür, başina da bekçi olarak 100 gözlü canavar Argos'u diker. Argos uyurken en fazla iki gözünü yumduğundan ona yanaşmak çok tehlikeliyidi. İo 'nun kurtarılması için Zeus Hermes'i
görevlendirir. Hermes canavarın yanına oturarak eline lirini alıp tatlı tatlı çalmaya başlar. Bu hoş müzikle Argos'un gözlerinin tümü ağır ağır kapanır, giderek derin bir uykuya dalar. Hermes de uyuyan canavarın kafasını keser. Çevik haberci Hermes tüm atletlerin koruyucusu olduğu gibi akıllı ve kurnaz olduğu için hırsızların, kumarbazların ve tüccarların da koruyucusuydu. Liri, kavalı, notaları, astronomiyi, ölçü birimlerini ve sporu icat etmiştir. Mitolojistlerce eril öğenin temsilcisi olarak kabul edilir. Çocukları, Pan, Eros, Hermaphroditus, Priapus, Tyche, Abderus ve Autolycus'dur.

Pencerelerinizi açın ve yol bulucu Hermes'in rüzgârını hissedin...